Untitled Document
 HOME
  O nama
  Profesionalna orijentacija
  Profesionalna selekcija
  Edukacija
  Korisnici usluga
  KontaktPronađite nas na Facebook-uPrijavite se na mailing listu:
P r o f e s i o n a l n a   o r i j e n t a c i j a

Profesionalna orijentacija podrazumeva aktivnosti psihološke procene kojima je cilj da se pojedincima pomogne u što uspešnijem izboru zanimanja.

Pri profesionalnoj orjentaciji psiholog sagledava i procenjuje:

  • opšte i specifične sposobnosti pojedinca
  • osobine ličnosti
  • profesionalna interesovanja
  • uspeh u prethodnom školovanju
  • motive i očekivanja pojedinca vezana za njegov željeni profesionalni identitet

i shodno tome, vrši izbor i daje preporuku najpodesnijih zanimanja i poslova.

Mladim ljudima je potrebno savetovanje o izboru zanimanja kako bi  im se pomoglo u planiranju budućnosti u  skladu sa njihovim interesima i sposobnostima.   
Bez obzira na samostalnost i sposobnost pojedinca/ka, neophodno je potražiti stručnu pomoć oko izbora škole. Vrlo često ljudi imaju nerealnu procenu sebe i svojih sposobnosti i nerealna očekivanja vezana za svoju budućnost.
U procesu psihološkog savetovanja potrebno je pratiti kako osoba  inače donosi odluke – da li postoji uobičajen model odlučivanja, koliko se oslanja na savete drugih ljudi ili povodi za aktuelnim trendovima vezanim za izbor zanimanja.
Razgovor oko izbora škole je važna tema, a izbor škole treba da bude tema za koju se interesuje cela porodica.

Profesionalna orijentacija je vrlo značajan proces, pre svega za pojedinca koji bira zanimanje, jer pravilan izbor zanimanja u velikoj meri određuje njegov budući kvalitet života i nivo zadovoljstva. Kada ljudi odaberu  i  bave  se zanimanjem   koje im odgovara,  oni   su  mnogo  srećniji i produktivniji što čini kvalitetne savete o izboru zanimanja neophodnim.
Sa aspekta organizacije koja upošljava pojedince, profesionalna orijentacija doprinosi smanjenju rizika poslovanja i omogućava da poslove obavljaju oni od kojih se može očekivati da će ih uspešno obavljati.

Istraživanje sprovedeno u Sarajevu o načinu donošenja odluka o izboru zanimanja I o važnosti profesionalne orjentacije pokazalo je sledeće rezultate: od 9263 (4950 devojaka i 4313 mladića) ukupno anketiranih studenata, njih  95,5 % se izjasnilo da bira poziv samostalno, 2,8% po preporuci, 1,2% u dogovoru sa prijateljima, a samo 0,3% se izjasnilo da im je svejedno sta će upisati.
Međutim, praćenja pokazuju da  u svakom upisnom roku 60-66 studenata upisanih na tehničke fakultete  nije u mogućnosti da nastavi studiranje usled neadekvatnih psihofizičkih sposobnosti:

  • 20-25 studenata upisanih na tehničke fakultete nije u mogućnosti da uspešno studira zbog poremećaja vidne sposobnosti
  • 40-41 studenata upisanih na tehničke fakultete nije u mogućnosti da uspešno studira zbog neuroloških, ortopedskih ili  psihičkih   nedostataka    /neadekvatne sposobnosti/

Istraživanja sprovedena u našoj zemlji o zadovoljstvu poslom (uzorak od 3000 ljudi različitih zanimanja), pokazuju da je svaki drugi ispitanik u velikoj meri nezadovoljan poslom koji obavlja. Iako na zadovoljstvo u poslu utiču različiti faktori, kvalitetna psihološka procena u okviru profesionalne orjentacije može eliminisati najznačajnije faktore koji kasnije doprinose zadovoljstvu/nezadovoljstvu poslom.